[Shinji screaming]

sempai-chan:

shinji doodle

samthejinx:

Mcm Shinji ❤️

samthejinx:

Mcm Shinji ❤️

pasteche:

what the hell do u want from me

sycamon:

shinji why are you cryin

sycamon:

shinji why are you cryin

different faces of shinji from vol. 3 and 5xxx

xxx

©